Уважаеми пациенти, уведомяваме Ви, че от 15 юни  2022 г. "СБР-ВИТА" приема пациенти по клинична пътека

№267 - „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“

Заповядайте! Вашето здраве е наш приоритет!

Светлолечение

  • ултравиолетово облъчване (УВО) с кварцова лампа;
  • облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи.
Горе