Изпълнение на СМР по ремонт на блок А, блок Б и топла връзка между тях на “Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация ВИТА” ЕООД – клон Поморие”

Горе