Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сгради – блок А и блок Б в „МБПЛР – ВИТА” ЕООД- клон Поморие – ПРЕКРАТЯВА СЕ!

Горе