Изпълнение на довършителни СМР по ремонт на блок А, блок Б и топла връзка между тях в “МБПЛР – ВИТА” ЕООД – клон Поморие, възникнали след извършено конструктивно укрепване на сградите

Горе