Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сграда със специално предназначение – калолечебница и закрит басейн за ЛФК, находяща се в МБПЛР Вита” ЕООД- клон Поморие”

Горе