Доставка на хранителни продукти за нуждите „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита” ЕООД по обособени позиции 10-2019

Доставка на хранителни продукти за нуждите „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация- Вита” ЕООД по обособени позиции:

№1. Месо и месни продукти;

№2. Мляко и млечни продукти;

№3 Риба, рибни продукти и други морски храни;

№4 Зърнени храни и храни на зърнена основа.

 

Обявление за поръчка 10-2019

Решение за откриване на процедура 10-2019

Договор за доставка на хранителни продукти 10-2019

Единен европейски документ за обществени поръчки 10-2019

espd-request 10-2019

Документация храни 10-2019

Попълване образци ново 10-2019

Приложение 3 а 10-2019

Технически спецификации 10-2019

Протокол 1

Протокол №2

Протокол №3

Решение№112

 

съобщение ценови оферти 746x1024

 

Горе