Свободен прием

Пациентите, които искат да постъпят за лечение в „СБР-ВИТА“ЕООД на свободен прием, трябва да представят следните документи:


1. Медицинско направление (бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/), издадено от общопрактикуващ лекар - представя се при постъпването в болницата с отразени заболявания (основно и придружаващи).
2. Медицинска документация, ако има такава.
3. Документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец).
4. При постъпване в болницата на свободен прием с цел профилактика, пациентите представят само лични документи.

Горе