Клинични пътеки

nzok

 

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ:

  • №263 физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система;
  • №265 физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат;


Горе