Електролечение с ниско-,средно- и високочестотни токове

  • eлектростимулации на нервно-мускулния апарат с нискочестотни токове;
  • eлектрофореза;лугофореза;
  • лечение с интерферентен ток;СМТ; VMS ,ТЕNS и руски токове;
  • вакуум масаж;
  • нискоинтензивно импулсно магнитно поле;
  • ултразвук (фонофореза);
  • високочестотни токове.

 

 

Горе