"СБР - ВИТА" ЕООД - клон Поморие разкри дарителска сметка във връзка с борбата с COVID 19 за закупуване лични предпазни средства и консумативи.

Сметката за събиране на дарения е:

IBAN: BG90CECB979010H1517000
BIC: CECBBGSF
Търговска банка: ЦКБ АД гр. Несебър
Основание: дарение COVID-19

Горе